عضلات مرکزی

اگر تاکنون درکلاسهای آمادگی جسمانی حضور یافته باشید احتمالا از مربیان خود درمورد "عضلات مرکزی " شنیده اید ،اما این عضلات درکجا قراردارند و کارآنها چیست ؟

عضلات مرکزی لایه های عضلانی عمیقی هستند که درنزدیکی ستون فقرات واقع شده اند وبه بدن ثبات وپایداری می بخشند . این عضلات فشار داخلی مورد نیاز برای عمل رانش ( مانند آن چه که هنگام زایمان رخ می دهد )یا دفع مواد ( مانند استفراغ ، مدفوع یا هوای حاوی دی اکسید کربن ) را ایجاد می کنند . عضلات مرکزی به دو گروه تقسیم می شوند: عضلات مرکزی اصلی به روی تنه قراردارند و شامل ناحیه شکمی وبخش های میانی وتحتانی کمر می شوند . این ناحیه ، عضلات کف لگن ( عضلات بالابرنده مقعد ، عانه ای – دنبالچه ای ، نشیمن گاهی – دنبالچه ای ، پوبورکتالیس ( مقعدی ) وعضلات دنبالچه ای ) ، عضلات شکمی شامل راست شکمی ، عرضی شکمی ، مورب خارجی و مورب داخلی ، عضلات بازکننده ستون فقرات ، ( مولتی فیدیوس ، راست کننده ستون مهره ای ، طویل پشتی ونیم خاری ) ودیافراگم رادربر می گیرد .عضلات مرکزی فرعی شامل عضلات پشتی بزرگ ،سرینی بزرگ وذوزنقه ای ( فوقانی ،میانی و تحتانی ) هستند .عضلات مرکزی فرعی هنگام انجام فعالیت یا حرکات بدن که به ثبات وپایداری بیشتری نیاز دارند به عضلات اصلی کمک می کنند .

چرا عضلات مرکزی تا این حد مهم هستند؟ پاسخ این است زیرا اعمال حرکتی روزمره بدن به شدت به این عضلات وابسته هستند .عضلات مرکزی به تنه و لگن ثبات می بخشند به دست ها وپاها امکان حرکت متناسب همراه با فعالیت را می دهد . عدم تقویت این عضلات می تواند منجر به آسیب شود . دراینجا مقایسه ای انجام میدهیم .راه رفتن درساحل راتصور کنید . زمانی که نخستین گام را روی ساحل می گذارید ، ماسه سست وعمیق است وحرکت وراه رفتن شما درآن بسیار دشوار خواهد بود .درنتیجه به صرف انرژی وتلاش زیادی نیاز دارید . با پیشروی به سمت آب ، متوجه می شوید که ماسه سفت تر وفشرده می شود ، طوری که حرکت شما را آسان تر وکارآمد تر می سازد . عدم ثبات عضلات مرکزی مانند راه رفتن یا دویدن درساحل است یعنی جایی که ماسه سست وحرکت درآن ممکن است به راحتی آسیب ببینید وبه عنوان مثال ،مچ پای شما دچار پیچ خوردگی شود اما داشتن عضلات قوی مانند حرکت برسطح ماسه سفت است به این معنی که رسیدن به جایی که می خواهید بروید آسان تر خواهد بودوجودعضلات مرکزی قوی حرکت یا هر نوع فعالیتی را که انجام می دهید آسان تر می کند .

نحوه حرکت بدن و عضلات مورد نیاز برای انجام آن بیومکانیک نامیده می شود . واژه نیرو دارای معتنی بسیاری است اما ما دراینجا برآنیم که نیرو را به طور عمومی وبه عنوان انرژی موردنیاز که هنگام فعالیت دربدن منتقل می شودتعریف کنیم . بنابراین اگر درحال دویدن هستید نیروی زیادی را بر پاها ، زانو ها و لگن خود وارد می کنید میزان نیرو با درو شدن از نقطه تماس کمتر می شود .

عضلات مرکزی علاوه بر عملکرد داینامیک ( پویا ) از عملکرد استاتیک ( ایستا ) نیز برخوردارند .این عملکرد عبارت است از توانای عضلات مرکزی درهمراستایی ساختار اسکلتی برای مقاومت دربرابر نیروی برهم زننده راستای بدن این برای شما چه مفهومی دارد؟ عضلات مرکزی استاتیک به طور کلی بروضعیت بدنی ( پاسچر ) شما تاثیر دارند . بدن انسان از لحاظ آناتومی برای دریافت نیرو ( مانند نیرویی که هنگام نشستن ، راه رفتن ، دویدن یا پریدن اعمال می شود ) وانتقال آن از طریق مفاصل مختلف درمسیر مناسب ، طراحی شده است . چنانچه وضعیت بدنی وقدرت عضلات مرکزی به خطر بیفتد آنگاه این نیرو نمی تواند به طور صحیح منتقل شودو ممکن است منجر به آسیب شود . تقویت عضلات استاتیک یکی از دشوارترین انواع تمرینات تقویتی است و اغلب نادیده گرفته می شود. آیا تاکنون توجه کرده اید که پس از یک روز ایستادن درموزه ، نگاه کردن آثار هنری یا ایستادن و تماشای یک بازی چه احساسی دارید ؟ این فعالیت ها به ثبات وپایداری عضلات ممرکزی استاتیک نیاز دارند اگر چه دراین شرایط فعال نبوده وحرکتی ندارید .

حفظ تعادل عضلات مرکزی با استفاده از توسعه یکنواخت عضلات برای ثبات ، تقویت وهمراستایی بدن برای یک زندگی سالم ضروری است . تنها استفاده از عضلات مرکزی حائز اهمیت نیست ، بلکه چگونگی استفاده از آن ها نیز مهم است هدف این کتاب آموزش چگونگی بکارگیری ، تمرین وتقویت صحیح این عضلات برای قدرت وحرکت مطلوب و بهینه است .

عضلات مرکزی
عضلات مرکزی
عضلات مرکزی