ماواشی گری

1 – بدن را در حالت هانمی ( نیمرخ، چرخیدن بدن به سمت 45 درجه نسبت به حریف)، نگه دارید و زانو را تا ارتفاع ناحیه شکم بالا بیاورید و پا را در حالی که انگشتان آن به طرف پهلو قرار داشته و کف پا به طرف عقب قرار دارد، در سمت پهلوی خود نزدیک به مفاصل رانی بالا بیاورید.
2 – پا را به گونه ای بالا بیاورید که ران و بخش تحتانی پا به صورت موازی با کف زمین در ارتفاع قرار بگیرید.
3 – زانو را کاملا خم کنید، طوری که پاشنه پا تقریبا در تماس با کفل قرار گیرد.

ضربه دورانی پا

روش اجرای حرکت

لگد ماواشی - گری را با قسمت سینه ی پا و یا روی پا برای حمله به حریفی که مستقیما درجلوی شما قرار گرفته است، استفاده کنید.
این لگد را می توان با پای جلو و یا عقب اجرا کرد. هنگام اجرای این لگد، مفاصل رانی را به گونه ای بچرخانید که پا، یک مسیر دایره وار بزرگ را پیرامون بدن تان ترسیم کند.
لگد را با حرکت پا از طرف خارج بدن به داخل بدن، اجرا کرده، پای اجرا کننده لگد را درلحظه اصابت ضربه، به صورت موازی با سطح زمین قرار دهید.
ماواشی - گری می تواند ضربه شدید قدرتمندی را به ناحیه صورت، گردن ( ویا شریان گردن ، سینه ویا شکم حریف ایجاد نماید.
همچنین، به جای روش معمول، می توان این لگد را از سمت داخل به خارج اجرا کرد. به هر حال، اجرای این تکنیک، بسیار دشوار است و فقط برای کاراته کارهای پیشرفته توصیه می شود.
* نکات مهم :
1- هنگام اجرای لگد فقط از قدرت پا استفاده نکنید، به جای آن مفاصل رانی رابا قدرت چرخانده و پا را با سرعت به جلو و به سمت هدف روانه سازید. زمانی که با پای راست لگد می زنید، پا، ران و ساق، مفصل رانی چپ، سینه و سرتان را باید درجهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و درهمین لحظه، زانو و پای اجرا کننده لگد را به سمت هدف، روانه سازید.
2- زمانی که مفصل رانی را می چرخانید، پای حمایت کننده را درجهت مسیرچرخش مفاصل رانی، بچرخانید، به هر حال، مطمئن شوید که پا کاملا محکم برروی زمین قراردارد و فقط به مقدار اندکی حرکت خواهد کرد.
3- با اعمال فشار، مفصل رانی را باز پهلوی پای حمایت کننده، به طرف بالا بکشید. این نیروی بالا برنده مفصل رانی به طرف بالا درسراسر اجرای لگد، به انقباض عضلات شکم و مفاصل رانی، کمک خواهد کرد. بدون این انقباض، تعادل خود را از دست خواهید داد و چرخش روان مفاصل رانی، دشوار خواهد بود. زمانی که نیروی مفصل رانی را دقیقا به طرف بالا اعمال می کنید سمت دیگر شکم باید فشار را احساس نماید.
4- درصورتی که ماواشی - گری را باسینه پا و با حداکثرسرعت، دریک زاویه 90 درجه به سمت هدف اجرا کنید ضربه بسیار قوی، اثر بخش وکارآمدی خواهد بود. بنابراین زانو، ساق پا و پای اجرا کننده لگد را پیرامون بدن درطول یک سطح افقی نسبت به زمین بچرخانید.