شیهان مصطفی پاشایی (دارای دان هفت در سبک شیتوریو)

دکترا تربیت بدنی و علوم ورزشی، مسئول سبک در استان تهران. دارای دان 7 در هنر کاراته.
دکترپاشایی گرایش خود را در ورزش با کشتی فرنگی آغاز کرد. در سنین نوجوانی علی رغم کسب موفقیت های بسیار در مقام های استانی در این رشته، به دلیل شکستن دست راست، از ادامه حرکت باز می ماند.
پس ازمدتی به دلیل...

دارای دان هفت در سبک شیتوریو کاراته
و در حال حاضر مسئول سبک در استان تهران
مسئول کمیته استعداد یابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران
مختصری از بیوگرافی   : شیهان مصطفی پاشایی (دارای دان هفت در سبک شیتوریو)

دکترا تربیت بدنی و علوم ورزشی، مسئول سبک در استان تهران. دارای دان 7 در هنر کاراته.
دکترپاشایی گرایش خود را در ورزش با کشتی فرنگی آغاز کرد. در سنین نوجوانی علی رغم کسب موفقیت های بسیار در مقام های استانی در این رشته، به دلیل شکستن دست راست، از ادامه حرکت باز می ماند.
پس ازمدتی به دلیل دارا بودن ویژگی بلندی قد، از طرف مدرسه به سمت ورزش بسکتبال کشانده شد. تا اینکه با تشویق برادر بزرگ خویش به ورزش کونگ فوتوآ علاقه مند می شود و تا خط 3 این رشته ی رزمی پیش می رود.
ولی متاسفانه با تعطیل شدن باشگاه های کونگ فو در سال 1360 به دلیل ممنوعیت این رشته ورزشی، به سبک کان- ذن- ریو می پیوندد و از آن پس کاراته را با پشتکار و همتی بلند دنبال می کند.
وی موفق به کسب مقام و مدال ها در سطح ملی و بین المللی می شود. اکنون نیز با داشتن دان هفت کاراته، از مدرسین دانشگاه و هیئت کاراته ی استان تهران می باشد.
مسئول کمیته استعداد یابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی/ مسئول کمیته استعداد یابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی

برخی از افتخارات کسب شده

  • 2017ایران مسول کمیته استعدادیابی کاراته