اصول تئوری و عملی لگد زن Geri

گری بخش اعظم تکنیک های قدرتمند را در کاراته شامل می شودگری در کاراته منحصر به فرد بوده و دارای تنوع و تغییرات گوناگونی است، که در هنرهای رزمی و ورزش های دیگر مشاهده نمی شود. در صورتی که در تکنیک های پا تبحر کافی بدست آورید، نسبت به حملاتی که با دست انجام می گیرند، از قدرت بیشتری برخوردار خواهید بود. به هر حال، مهارت یافتن و متبحر شدن در تکنیک های پا، مستلزم تلاش و صرف مدت زمان زیادی هستند. هنگامی که به اجرای لگد می پردازید، تعادل خوب اهمیت بسزایی دارد، چرا گه وزن بدن باید توسط یک پا حمایت پشتیبانی شود. این حالت، در لحظه ای که با پا، لگد شدید و قدرتمند را با شوک به هدف می زنیم، وخیم تر می گردد. به منظور بی اثر کردن این شوک، پای حمایت کننده را محکم بر روی زمین قرار دهید و مچ همان پا را نیز کاملا سفت و محکم نمایید. سعی کنید شوک حاصله را توسط مچ، زانو و مفاصل رانی پای حمایت کننده، جذب کنید و اندام فوقانی ( بالا تنه ) را بصورت عمودی نسبت به سطح زمین نگه دارید.

مقدار نیروی موجود در ضربه لگدی مانند لگد مائه گری، به وسیله مسافتی که توسط پا طی می شود، میزان سرعت پا که به اجرا در می آید و مقدار فشاری که عضلات پا وارد می سازد، مشخص می گردد. توجه کنید که عضلات ناحیه داخل ران، آنهایی که به مفاصل رانی مربوط می شوند و آنهایی که در ناحیه جلوی ران قرار دارند، همگی در یک لحظه منقبض گردیده اند و به صورت قدرتمندی درآمده اند.