• عضلات مرکزی

    عضلات مرکزی

    اگر تاکنون درکلاسهای آمادگی جسمانی حضور یافته باشید احتمالا از مربیان خود درمورد "عضلات مرکزی " شنیده اید ،اما این عضلات درکجا قراردارند و کارآنها چیست ؟

    عضلات مرکزی لایه های عضلانی عمیقی هستند که درنزدیکی ستون فقرات واقع شده اند وبه بدن ثبات وپایداری می بخشند . این عضلات فشار داخلی...