خم کردن گردن

1) با قراردادن یک دست روی سر ،چانه خود را به آرامی به سمت سینه بکشید تازمانی که کششی را درپشت گردن خود احساس کنید .
2) به مدت 15 ثانیه نگه دارید واین حرکت را سه مرتبه تکرار کنید .

خم کردن گردن
  • مناسب برای

    عضلات پشت گردن و عضلات ذوزنقه ای

  • روش صحیح

    عضلات شانه شل وآزاد باشند

  • اجتناب از

    فشار محکم بر سر زیرا این یک حرکت کششی آرام است

عضلات به کار گرفته شده در حرکت خم کردن گردن